Hravé poznávanie

Naša materská škola realizuje predprimárne vzdelávanie podľa Školského vzdelávacieho programu s názvom Hravé poznávanie.

Školský vzdelávací program vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a miestnych a lokálnych podmienok, v ktorých sa materská škola nachádza.

 Jeho témy sú nasledovné:

Hravé poznávanie
September Ja a moja materská škola
 
Október Farebná jeseň  
November Cesta za zdravím  
December Sviatky zimy  
Január Biela zima  
Február Zvyky a tradície  
Marec Tajomstvá z kníh  
Apríl Jarné dobrodružstvá  
Máj Môj svet  
Jún Letné zážitky