Nástenka

Darujte nám 2% z Vašich daní

06.03.2024 18:41

Ak nám môžete darovať 2 % z Vašich daní aj v tomto roku, tak nám pomôžete skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a skrášliť prostredie v našej materskej škole. Tlačivo nájdete v triedach alebo tu

—————

Aktivity v CVČ

21.02.2024 09:49

Dňa 24.04.2024 sa deti IV. triedy zúčastnia aktivít realizovaných v centre voľného času.

—————

Divadlo Babadlo

21.02.2024 09:46

Dňa 30.04.2024 sa prestaví divadlo Babadlo rozprávkou: "Ako psíček a mačička...".

—————

Astroshow

21.02.2024 09:44

Dňa 25.04.2024 od 9:00 hod. bude prebiehať zábavno-vzdelávací program Astroshow pre všetky deti MŠ. V programe sa deti formou rozprávky dozvedia základné javy astronómie na planetárnej kupole priamo v materskej škole.

—————