Nástenka

Športové súťaže a hry

15.09.2021 17:18

Dňa 16.09.2021 dopoludnia v záhrade sa deti aktívne zapoja do športových súťaží a hier za dodržania skupinových izolácii tried. 

—————

Zdravé zúbky

15.09.2021 17:13

Dňa 20.09.2021 dopoludnia budú mať deti III. a IV. triedy zaujímavú edukačnú aktivitu na tému "Podpora zdravia ústnej dutiny" zabezpečenú zamestnancami RUVZ.

—————

Aktivity v CVČ

15.09.2021 17:03

Dňa 21.09.2021 dopoludnia deti IV. triedy  a 22.09.2021 dopoludnia deti III.triedy sa zúčastnia na výtvarných a keramických aktivitách v CVČ.

—————

Návšteva knižnice

15.09.2021 17:01

Dňa 21.09.2021 dopoludnia návštívia predškoláci III. triedy a dňa 27.09.2021 dopoludnia návštívia predškoláci IV. triedy knižnicu.

—————

Fotogaléria školský rok 2020/2021

06.12.2020 16:00

Fotografie z podujatí nájdete vo fotogalérii na školský rok 2020/2021

—————