Nástenka

Školský semafor

28.11.2021 14:59

Na stránke MŠVVaŠ SR je zverejnená aktualizovaná verzia školského semaforu: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/ a rozhodnutie ministra č.: 2021/21911:1-A1810 s účinnosťou od 29.11.2021, ktoré nájdete na: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-29-11-2021

—————

Fotogaléria školský rok 2020/2021

06.12.2020 16:00

Fotografie z podujatí nájdete vo fotogalérii na školský rok 2020/2021

—————