Kontakt

Materská škola, Kežmarská 46
040 11 Košice

Telefónne čísla:

0907 900 118 

055/6425311

E-mail:mskezmarska@gmail.com