O materskej škole

Materská škola, ktorej zriaďovateľom je Mesto Košice sa nachádza v pavilónovom poschodovom objekte  na sídlisku Košice – Západ, časť Terasa Luníku IV.  Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť pre deti od dvoch do šiestich rokov a deťom s odkladom školskej dochádzky. Je v prevádzke v pracovných dňoch, v čase od 6.00 do 17.00 hod.

Riaditeľka MŠ
Ing. Svetlana Nováková

Pedagogickí zamestnanci:

I. trieda

jablko

Viera Svetozarovová, Mgr.

Svetlana Birnsteinová, Bc.

Svetlana Nováková, Ing.

II. trieda

hruška

Kvetoslava Puklušová

Jana Kišová

III. trieda

čerešňa

Beáta Urbanská

Soňa Jakabovičová

IV. trieda

hrozno

Jana Timurová, Bc.

Eva Plachá, Mgr.

Školský poriadok

Podmienky prijatia detí

Prázdniny

Ročný plán aktivít

Hravé  poznávanie

Sprava-o-vychovno--vzdelavacej-cinnosti-2019-2020.pdf