O materskej škole

Materská škola, ktorej zriaďovateľom je Mesto Košice sa nachádza v pavilónovom poschodovom objekte  na sídlisku Košice – Západ, časť Terasa Luníku IV.  Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť pre deti od dvoch do šiestich rokov.

 Je v prevádzke v pracovných dňoch, v čase od 6.30 do 16.30 hod.

Riaditeľka školy

Ing. Svetlana Nováková

 

Učiteľky:

I. trieda

hruška

2-4 ročné deti

triedna učiteľka:  Kvetoslava Puklušová

učiteľka: Zuzana Pampuriková, Mgr.
           

                 Svetlana Nováková, Ing.

II. trieda

jablko

3-6 ročné deti

triedna učiteľka: Svetlana Birnsteinová, Bc.

učiteľka: Viera Svetozarovová, Mgr.

asistentka: Helena Belková Ambrišková

III. trieda

hrozno

4-6 ročné deti

triedna učiteľka: Jana Timurová, Bc.

učiteľka: Eva Plachá, Mgr.

IV. trieda

čerešňa

5-6 ročné deti

triedna učiteľka: Beáta Urbanská

učiteľka: Renáta Rojtášová, Mgr.

Školský poriadok

Podmienky prijatia detí

Prázdniny

Ročný plán aktivít

Hravé  poznávanie

Sprava o vychovno vzdelavacej cinnosti 2020-2021.pdf