O materskej škole

Materská škola, ktorej zriaďovateľom je Mesto Košice sa nachádza v pavilónovom poschodovom objekte  na sídlisku Košice – Západ, časť Terasa Luníku IV.  Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť pre deti od dvoch do šiestich rokov.

 Je v prevádzke v pracovných dňoch, v čase od 6.30 do 16.30 hod.

Riaditeľka školy

Ing. Svetlana Nováková

 

Učiteľky:

I. trieda

jablko

2-3 ročné deti

triedna učiteľka: Renáta Rojtášová, Mgr.
 
učiteľka: Beáta Urbanská
             Svetlana Nováková, Ing.

II. trieda

hruška

3-4 ročné deti

triedna učiteľka: Zuzana Pampuriková, Mg.

učiteľka: Kvetoslava Puklušová

III. trieda

čerešňa

4-5 ročné deti

triedna učiteľka:Viera Svetozarovová, Mgr.

učiteľka: Svetlana Birnsteinová, Bc.
asistentka: Gabriela Dimitrová

IV. trieda

hrozno

5-6 ročné deti

triedna učiteľka: Eva Plachá, Mgr.

učiteľka: Jana Timurová, Bc.

Školský poriadok

Podmienky prijatia detí

Prázdniny

Ročný plán aktivít

Hravé  poznávanie

Sprava o vychovno vzdelavacej cinnosti 2020-2021.pdf