O materskej škole

Materská škola, ktorej zriaďovateľom je Mesto Košice sa nachádza v pavilónovom poschodovom objekte  na sídlisku Košice – Západ, časť Terasa Luníku IV.  Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť pre deti od dvoch do šiestich rokov a deťom s odkladom školskej dochádzky. Je v prevádzke v pracovných dňoch, v čase od 6.00 do 17.00 hod.

Riaditeľka MŠ
Ing. Svetlana Nováková

Pedagogickí zamestnanci:

I. trieda

hruška

Kvetoslava Puklušová

Jana Kišová

Svetlana Nováková, Ing.

II. trieda

jablko

Soňa Jakabovičová

Beáta Urbanská

III. trieda

hrozno

Helena Lapišáková

Jana Timurová, Bc.

IV. trieda

čerešňa

Svetlana Birnsteinová, Bc.

Viera Svetozarovová, Mgr.

Školský poriadok

Podmienky prijatia detí

Prázdniny

Ročný plán aktivít

Hravé  poznávanie

Sprava-o-vychovno--vzdelavacej-cinnosti-2018-2019.pdf