O materskej škole

Materská škola, ktorej zriaďovateľom je Mesto Košice sa nachádza v pavilónovom poschodovom objekte  na sídlisku Košice – Západ, časť Terasa Luníku IV.  Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť pre deti od dvoch do šiestich rokov.

 Je v prevádzke v pracovných dňoch, v čase od 6.30 do 16.30 hod.

Riaditeľka školy

Ing. Svetlana Nováková

 

Učiteľky:

I. trieda

hruška

3-4 a 2 ročné deti

triedna učiteľka:  Jana Timurová, Bc.
                                    
učiteľka: Eva Plachá, Mgr.

             Svetlana Nováková, Ing.

II. trieda

     jablko

3-4 ročné deti

triedna učiteľka: Beáta Urbanská

učiteľka: Renáta Rojtášová, Mgr.

III. trieda

hrozno

4-5 ročné deti

triedna učiteľka: Zuzana Pampuriková, Mgr.

učiteľka: Kvetoslava Puklušová

IV. trieda

     čerešňa

5-6 ročné deti

triedna učiteľka: Viera Svetozarovová, Mgr.

učiteľka: Svetlana Birnsteinová, Bc.

Školský poriadok

Podmienky prijatia detí

Prázdniny

Ročný plán aktivít

Hravé  poznávanie

Správa-o-výchovno--vzdelávacej-činnosti-2022-2023.pdf