Sponzori

Poďakovanie:

Materská škola, Kežmarská 46, Košice vyjadruje poďakovanie Mestskej časti Košice – Západ za  finančnú dotáciu, ktorú dostala v roku 2022 vo výške 200,- €. Finančné prostriedky  boli využité na športovú olympiádu materských škôl v roku 2022.

Poďakovanie

Materská škola Kežmarská 46, Košice vyjadruje poďakovanie Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR za finančnú dotáciu vo výške 1000,00 €, ktorú dostala v roku 2021, na podporu zlepšenia vybavenia materských škôl v oblasti didaktických pomôcok v rámci rozvojového projektu „Múdre hranie“. Finančné prostriedky boli využité na nákup stavebníc, balančných zostáv a maňuškových sád.

 

Poďakovanie

Materská škola Kežmarská 46, Košice vyjadruje poďakovanie Mestskej časti Košice-Západ za finančnú dotáciu vo výške 300,00 €, ktorú dostala v roku 2019. Finančné prostriedky boli využité na nákup hudobných nástrojov, CD prehrávača, kníh a nahrávok, ktoré budú umiestnené v interaktívnej triede.

Športová olympiáda materských škôl v roku 2018 je finančne podporená z rozpočtu 

MČ Košice - Západ

 

Poďakovanie:

Materská škola, Kežmarská 46, Košice vyjadruje poďakovanie Mestskej časti Košice – Západ za  finančnú dotáciu, ktorú dostala v roku 2017 vo výške 200,- €. Finančné prostriedky boli využité na nákup športového náradia a náčinia.

Poďakovanie:

Materská škola Kežmarská 46, Košice ďakuje Mgr.Art Milanovi Juhásovi za pomoc pri výzdobe vstupnej chodby budovy MŠ.

 

Poďakovanie:

Materská škola Kežmarská 46, Košice vyjadruje poďakovanie Mestskej časti Košice – Západ za  finančnú dotáciu, ktorú dostala v roku 2015 vo výške 300,- €. Finančné prostriedky boli využité na nákup športového náradia a náčinia.

Poďakovanie:

Materská škola Kežmarská 46, Košice vyjadruje poďakovanie poslancovi Mestskej časti Košice - Západ JUDr. Zsoltovi Vargovi za sponzorský peňažný dar vo výške 500,- €. Finančné prostriedky budú využité na nákup edukačných pomôcok.

 

Ďakujeme  Vám za poskytnutie 2% z Vašich daní pre našu materskú školu. Tieto prostriedky budú v súlade so zákonom použité na skvalitnenie vzdelávania Vašich detí. 

Poďakovanie:

Materská škola Kežmarská 46, Košice vyjadruje poďakovanie Mestskej časti Košice – Západ za  finančnú dotáciu, ktorú dostala v roku 2014 vo výške 250,00 €. Finančné prostriedky boli využité na nákup prenosného ozvučovacieho systému.

Poďakovanie:

MŠ Kežmarská 46, Košice vyjadruje poďakovanie mestskej časti Košice - Západ za štedrú finančnú dotáciu, ktorú dostala v roku 2013 vo výške 1200 eur. Finančné prostriedky boli využité na nákup interaktívnej tabule s príslušenstvom. Interaktívna tabuľa bude využívaná vo výchovno- vzdelávacom procese.

Poďakovanie:

MŠ Kežmarská 46 vyjadruje poďakovanie mestskej časti Košice - Západ  za štedrú finančnú dotáciu, ktorú dostala v roku 2012 vo výške 2000 eur. Finančné prostriedky boli využité na vybavenie školskej záhrady športovými zostavami, ktoré budú rozvíjať u detí vzťah k športu a pohybu. Zostavy boli osadené v školskej záhrade.