Vzdelávacia aktivita so zamestncami RÚVZ - Zdravé zúbky


Ročný plán aktivít

 

 September

  Poznávacie vychádzky

  Hry a zábavné činnosti na školskom dvore- súťaže, kreslenie na chodníku

  Týždeň športu na školskom dvore

 Vzdelávacia aktivita so zamestncami RÚVZ - Zdravé zúbky

  Škôlka ježka Separka

 

Október

Šarkaniáda - hry a zábavné činnosti na školskom dvore 

Jesenné variácie s tekvicami

Otvorenie činnosti krúžkov- jazykový, tanečný

Návšteva knižnice

Vzdelávacia aktivita so zamestncami RÚVZ - Správna výživa

Vzdelávacia aktivita so zamestncami RÚVZ - Prvá pomoc

Bábkové predstavenie

 

November

Výstava detských prác na tému „Pani jeseň“

Hudobná rozprávka uja Ľuba v MŠ

Návšteva environmentálneho centra Kositu

Turistická vychádzka do blízkeho okolia

Bábkové predstavenie

Návšteva ZŠ Kežmarská 28

 

December

Mikuláš v MŠ

Výstava detských výtvarných prác na tému „Zima“

Návšteva ZŠ - prípravná trieda

Návšteva knižnice

Vianočný večer v záhrade

 

Január

Zhotovenie kŕmidiel pre vtáčiky

Hry a zábavné činnosti na školskom dvore – sánkovanie, bobovanie

Návšteva ZŠ - prípravná trieda

Divadelné predstavenie

 

Február

Fašiangový karneval

Veselá dielňa – masky, škrabošky- prehliadka tvorivosti detí a rodičov

Výstava detských výtvarných prác – karneval

Staviame snehuliaka- tvorivá súťaž medzi triedami

 

Marec

Mesiac knihy - návšteva knižnice

„Deti čítajú deťom“– deti zo ZŠ Kežmarská 28 čítajú deťom

Výstava detských prác na tému „Jar, Veľká noc“

Hudobná rozprávka uja Ľuba v MŠ

 

Apríl

Branná vychádzka do blízkeho okolia

Návšteva knižnice

Bábkové predstavenie

Deň zeme

Mobilné planetárium

Divadlo „Deti hrajú deťom“ v ZŠ Kežmarská 28

 

Máj

Športová olympiáda

Deň rodiny – zábavné popoludnie

Výstava výtvarných prác na tému „Moja mama“

Predplavecký výcvik

Divadlo „Deti hrajú deťom“ v ZŠ Kežmarská 28

Výchovný koncert v ZUŠ

 

Jún

MDD – zábavné dopoludnie

Návšteva knižnice

Exkurzia do ZOO

Vyhodnotenie projektu „Ježko Separko“

Fotografovanie detí, tablo predškolákov

Rozlúčka predškolákov