Prázdniny

Harmonogram školských prázdnin 2021/2022

Prázdniny Zátvor Prevádzka Náhradná MŠ
Vianočné
od 23.12.2021
do 07.01.2022
 
nie MŠ Hronská 7
Jarné
od 21.02.2022
do 25.02.2022
 
nie MŠ Šafárikova trieda 4
Letné
od  01.07.2022
do 29.07.2022
 
nie MŠ Trebišovská 11
 
nie od  01.08.2022
do 29.08.2022

nie
 

Žiadame rodičov, aby včas nahlásili záujem o náhradnú materskú školu triednym učiteľkám.