Prázdniny

Harmonogram školských prázdnin 2023/2024

Prázdniny Zátvor Prevádzka Náhradná MŠ
Vianočné nie
 
od 27.12.2023
do 05.01.2024
nie
Jarné
od 26.02.2024
do 01.03.2024
nie MŠ Hronská 7
Letné

od 01.07.2024
do 31.07.2024

nie
MŠ Trebišovská 11
nie

od 01.08.2024
do 30.08.2024


nie
 

Žiadame rodičov, aby včas nahlásili záujem o náhradnú materskú školu triednym učiteľkám.