Prázdniny

Harmonogram školských prázdnin 2022/2023

Prázdniny Zátvor Prevádzka Náhradná MŠ
Vianočné
od 23.12.2022
do 07.01.2023
 
nie MŠ Ipeľská 10
Jarné
od 06.03.2023
do 10.03.2023
 
nie MŠ Humenská 51
Letné
nie
 
od  03.07.2023
do 28.07.2023

nie
od  31.07.2023
do 25.08.2023
nie
MŠ Trebišovská 11
 

Žiadame rodičov, aby včas nahlásili záujem o náhradnú materskú školu triednym učiteľkám.