Rodičovské združenie

Rodičovské združenie pri Materskej škole Kežmarská 46

Zloženie výboru:

predseda: Ing. Miroslav Šulík
pokladník: Zuzana Hadbavná
člen: Ing. Martina Grendelová
člen: Peter Halušťok