Rodičovské združenie

Rodičovské združenie pri Materskej škole Kežmarská 46

Zloženie výboru:

predseda: Ing. Miroslav Šulík
pokladník: Ing. Agáta Čarnoká
člen: Mgr. Katarína Fuhrman
člen: Peter Halušťok