Rodičovské združenie

Rodičovské združenie pri Materskej škole Kežmarská 46

Zloženie výboru:

predseda: JUDr. Zuzana Fabianová
pokladník: Ing. Martina Grendelová
člen: Mgr. Dominika Vargová
člen: Mgr. Veronika Ovčiaková