Rodičovské združenie

Rodičovské združenie pri Materskej škole Kežmarská 46

Zloženie výboru:

predseda: Ing. Miroslav Šulík
pokladník: Ing. Martina Grendelová
člen: Mgr. Dominika Vargová
člen: JUDr. Martina Kačmárová