Rada školy

 

Rada školy pri Materskej škole Kežmarská 46, Košice

Predseda: Beáta Urbanská zástupca pedagogických zamestnancov
Členovia: Lucia Hnízdilová zástupca nepedagogických zamestnancov
  MUDr. Lenka Filipová zástupca rodičov
  JUDr. Viktória Fek zástupca rodičov
  Blanka Eliášová zástupca zriaďovateľa
  Mária Sarková zástupca zriaďovateľa
  Ing. Monika Petri zástupca zriaďovateľa