Rada školy

 

Rada školy pri Materskej škole Kežmarská 46, Košice

Predseda: Beáta Urbanská zástupca pedagogických zamestnancov
Členovia: Lucia Hnízdilová zástupca nepedagogických zamestnancov
  MUDr. Erika Kočková  zástupca rodičov
  JUDr. Viktória Fek zástupca rodičov
  Monika Beregszásziová zástupca zriaďovateľa
  Ing. Tibor Bačinský zástupca zriaďovateľa
  Ing. Patrik Nohavica zástupca zriaďovateľa