Astroshow

21.02.2024 09:44

Dňa 25.04.2024 od 9:00 hod. bude prebiehať zábavno-vzdelávací program Astroshow pre všetky deti MŠ. V programe sa deti formou rozprávky dozvedia základné javy astronómie na planetárnej kupole priamo v materskej škole.

—————

Späť