Materská škola, Kežmarská 46, Košice

V zmysle harmonogramu Magistrátu mesta Košice – oddelenia školstva, je v  školskom roku 2019/2020 prevádzka materskej školy počas letných prázdnin nasledovne:

MŠ v prevádzke: od 1.7.2020 (pondelok) do 10.7.2020 (piatok)

MŠ zatvorená: od 13.7.2020 (pondelok) do 31.7.2020 (piatok).  Náhradná MŠ: Trebišovská 11

Žiadame rodičov, aby včas nahlásili záujem o náhradnú materskú školu triednym učiteľkám.

MŠ v prevádzke: od 3.8.2020 (pondelok) do 31.8.2020 (pondelok)

Materská škola Kežmarská 46, Košice počas letných prázdnin  zabezpečuje prevádzku aj pre MŠ Trebišovská 11

Deti z celej MŠ sa schádzajú od 6:00 hod. do 7:00 hod. v I. triede hruška a od 7:00 hod. do 8:00 hod. vo svojich triedach (hruška, jablko, čerešňa - pre deti z MŠ Trebišovská) a odchádzajú domov zo svojich tried alebo zo školského dvora od 15:00 hod. do 16:00 hod.

Odchod na obed je v čase o 12:00 hod. – odchod je potrebné nahlásiť vopred, zvoniť pri vchode, vchod bude zamknutý.

Ranný zdravotný filter vykonáva pedagogický zamestnanec v danej skupine pri preberaní dieťaťa od rodiča, ako aj preventívne meranie teploty detí bezdotykovým teplomerom pri vstupe do triedy.

Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Deti pri pobyte v interiéri a exteriéri materskej školy nenosia rúška.

Všetky osoby vstupujúce do priestorov MŠ sú povinné  mať na tvári rúška a vykonať dezinfekciu rúk dezinfekčným prostriedkom umiestneným pri hlavnom vchode.

Materská škola, Kežmarská 46, Košice

Darujte nám 2% z Vašich daní

Pomôžte nám  skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v našej materskej škole darovaním 2% z Vašich daní.
Pokiaľ ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ,  stačí ak si od svojej mzdovej účtovníčky vyžiadate „Potvrdenie o zaplatení dane“ a vypíšete  „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% resp. 3% zaplatenej dane“. Obe vyplnené tlačivá vložte v zalepenej obálke do poštovej schránky v materskej škole. My už všetko ostatné vybavíme na daňovom úrade.

Pokiaľ si daňové priznanie robíte sami, alebo ste právnickou osobou, je vyhlásenie o poukázaní dane súčasťou daňového priznania a to podávate na daňovom úrade.  

 
Údaje potrebné na poukázanie 2% dane: 
Názov: SRRZ -  Rodičovské združenie pri Materskej škole
Adresa: Kežmarská 295/46, 04011 Košice
IČO: 173196170844
Právna forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu: SK8109000000000444123618 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)  
 
Tlačivo nájdete v triedach alebo tu.
 

Materská škola Kežmarská 46, Košice

Materská škola, ktorej zriaďovateľom je Mesto Košice sa nachádza v pavilónovom poschodovom objekte  na sídlisku Košice – Západ, časť Terasa, Luník IV. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť pre deti od dvoch do šiestich rokov a deťom s odkladom školskej dochádzky.

Prevádzka je v pracovných dňoch,  v čase od 6.00 do 17.00 hod.

 


Ochrana osobných údajov - GDPR

 

Zásady ochrany osobných údajov


Nástenka

Pomoc CPPPaP pre školy

31.03.2020 09:10

Informácie k zabezpečeniu podporných poradenských služieb pre rodičov "Pomoc CPPPaP pre školy"

—————

Fotogaléria školský rok 2019/2020

10.11.2019 14:52

Fotografie z podujatí nájdete vo fotogalérii školský rok 2019/2020.

—————