Materská škola, Kežmarská 46, Košice

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materskej školy v školskom roku 2022/2023 

Prevádzka MŠ je v pracovných dňoch v čase od 6:30 do 16:30 hod. 

Odchod na obed je v čase o 12:00 hod. – odchod je potrebné nahlásiť vopred, zvoniť pri vchode, brána a vchod bude zamknutý.

Ranný filter vykonáva učiteľka v danej triede pri preberaní dieťaťa od rodiča, ako aj preventívne meranie teploty detí bezdotykovým teplomerom pri vstupe do triedy.

Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako 5 po sebe nasledujúce dni (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti (tlačivo tu). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní predkladá Vyhlásení o bezinfekčnosti. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti nie je limitovaný.

Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 7 (dieťa s PPV) po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí (dieťa s PPV) predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka). Rodičia detí s nepovinným predprimárnym vzdelávaním „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú. Potvrdenie od lekára môže byť škole alebo rodičovi zaslané aj e-mailom; pokiaľ lekár nevie potvrdenie zaslať e-mailom, môže lekár o ňom školu informovať telefonicky.

Materská škola, Kežmarská 46, Košice

Materská škola, ktorej zriaďovateľom je Mesto Košice sa nachádza v pavilónovom poschodovom objekte  na sídlisku Košice – Západ, časť Terasa, Luník IV. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť pre deti od dvoch do šiestich rokov.


Nástenka

Divadlo Slniečko

29.09.2022 06:27

Dňa 18.10.2022 dopoludnia sa v materskej škole predstaví divadlo Slniečko s rozprávkou: "Ako ovocie a zelenina vyliečili Zuzanku."

—————

Prvá pomoc

29.09.2022 06:25

Dňa 13.10.2022 dopoludnia budú mať deti III. a IV. triedy zaujímavú edukačnú aktivitu na tému "Prvá pomoc" zabezpečenú zamestnancami RÚVZ.

—————

Športové popoludnie s rodičmi

29.09.2022 06:22

Dňa 12.10.2022 o 15:00 hod. bude pre všetky a deti a rodičov pripravené športové popoludnie.

—————

Aktivity v CVČ

29.09.2022 06:20

Dňa 12.10.2022 dopoludnia budú mať deti IV. triedy edukačnú aktivitu v CVČ.

—————

Návšteva knižnice

29.09.2022 06:18

Dňa 04.102022 dopoludnia navštívia deti IV. triedy knižnicu.

—————