Športové súťaže a hry

15.09.2021 17:18

Dňa 16.09.2021 dopoludnia v záhrade sa deti aktívne zapoja do športových súťaží a hier za dodržania skupinových izolácii tried. 

—————

Späť