Aktivity v CVČ

12.09.2023 15:40

Dňa 20.09.2023 sa deti IV. triedy zúčastnia aktivít realizovaných v centre voľného času.

—————

Späť