Nástenka

Planetárium

29.03.2017 10:32

Dňa 07.04.2017 dopoludnia navštívia deti III. a IV. triedy planetárium v CVČ Domino.

—————

Ujo Ľubo v MŠ

29.03.2017 10:29

Dňa 20.04.2017  o 10.00 hod. vystúpi ujo Ľubo s rozprávkou: "O hlúpom Janovi."

—————

Návšteva knižnice

29.03.2017 10:28

Dňa 26.04.2017 navštívia deti IV. triedy knižnicu.

—————

Aktivity v CVČ

29.03.2017 10:25

Dňa 28.04.2017 navštívia deti IV. triedy centrum voľného času.

—————

Fotogaléria 2016/2017

19.01.2017 12:35

Fotografie z aktuálnych podujatí nájdete vo fotogalérii školský rok 2016/2017.

—————