Nástenka

Poďakovanie

20.10.2014 10:16

Materská škola Kežmarská 46, Košice vyjadruje poďakovanie Mestskej časti Košice – Západ za  finančnú dotáciu, ktorú dostala v roku 2014 vo výške 250,00 €. Finančné prostriedky boli využité na nákup prenosného ozvučovacieho systému.

—————

Deň výživy

16.10.2014 13:33

Dňa 22.10.2014 od 15:00 do 17:00 hod. srdečne pozývame rodičov a deti našej materskej školy na ochutnávku jedál školskej jedálne. Tešíme sa na Vašu účasť. 

—————

Poďakovanie

06.05.2014 19:58

Ďakujeme  Vám za poskytnutie 2% z Vašich daní pre našu materskú školu. Tieto prostriedky budú v súlade so zákonom použité na skvalitnenie vzdelávania Vašich detí. 

—————