Materská škola Kežmarská

 

Vítame Vás na našej internetovej stránke, veríme, že Vám poskytne dostatočný a prehľadný systém informácií o materskej škole, aktivitách, plánoch a novinkách, ktoré deti čakajú v najbližšej dobe.


 

Od 1. septembra 2015 nadobudla účinnosť novela ustanovenia §20 ods. 2  zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). V súvislosti s touto zmenou sa mení aj termín zápisu detí do materskej školy.

Zápis detí do materskej školy pre školský rok 2016/2017 bude prebiehať v termíne od 30. apríla do 31. mája 2016.

O presnom termíne zápisu Vás budeme včas informovať.


Nástenka

Recepty z dňa výživy

01.02.2016 10:10

Do školskej jedálne pribudli recepty z dňa výživy.

—————

Karneval

19.01.2016 14:31

Dňa 12.02.2016 (piatok) dopoludnia sa uskutoční detský karneval, ktorý bude sprevádzaný učiteľmi SZUŠ Miškovecká.

Fotenie v karnevalových maskách bude od 7:30 hod.

 

—————

Nové fotografie

15.12.2015 14:51

Do fotogalérie s názvom školský rok 2015/2016 pribudli nové fotografie.

—————

Poďakovanie

06.05.2015 20:26

Ďakujeme  Vám za poskytnutie 2% z Vašich daní pre našu materskú školu. Tieto prostriedky budú v súlade so zákonom použité na skvalitnenie vzdelávania Vašich detí. 

—————