Materská škola Kežmarská

 

Vítame Vás na našej internetovej stránke, veríme, že Vám poskytne dostatočný a prehľadný systém informácií o materskej škole, aktivitách, plánoch a novinkách, ktoré deti čakajú v najbližšej dobe.


Nástenka

Exkurzia Kosit

29.09.2015 20:41

Dňa 9.10.2015 v dopoludňajších hodinách navštívia deti III. a IV. triedy učebňu Centra environmentálnej výchovy v areáli Spaľovne odpadov v Kokšov-Bakši.

—————

Návšteva knižnice

29.09.2015 20:34

Dňa 6.10.2015 navštívia deti III. a IV. triedy knižnicu.

—————

Minimaratón

29.09.2015 20:27

Dňa 2.10.2015 sa deti III. a IV. triedy zúčastia akcie Minimaratón. Deti budú bežať trasu v blízkosti areálu MŠ Šafárikova. 

—————

Predplavecký výcvik

17.09.2015 17:15

V dňoch od 21.9.- do 2.10.2015 deti III. a IV. triedy absolvujú predplavecký výcvik. Autobus bude pristavený vždy o 9:00 hod. Podrobnejšie informácie sa môžete opýtať triednych učiteliek alebo riaditeľky MŠ.

—————

Poďakovanie

06.05.2015 20:26

Ďakujeme  Vám za poskytnutie 2% z Vašich daní pre našu materskú školu. Tieto prostriedky budú v súlade so zákonom použité na skvalitnenie vzdelávania Vašich detí. 

—————